Życzenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

Życzenia Ministra Zdrowia

Życzenia Dyrektora NCK