Ogłoszenie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku  jest zainteresowane wynajmem pomieszczeń w Chojnicach pod oddział terenowy pobierania krwi.
Pomieszczenia muszą spełniać następujące wymogi:
1. powierzchnia od 80 do 100 m2,
2. minimum 3 pomieszczenia z przeznaczeniem na
- gabinet lekarski
- pomieszczenie do poboru krwi
- rejestracja i pobieranie próbek
3. toaleta.
Bardzo mile widziane pomieszczenia na terenie szpitala