Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla zdrowia narodu”