Klauzula informacyjna dla odbiorców usług medycznych

Klauzula informacyjna dla odbiorców usług medycznych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą – poczty mail: iod@krwiodawstwo.slupsk.pl lub pod nr tel. 59 842 … Czytaj dalej Klauzula informacyjna dla odbiorców usług medycznych