Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

OBIEKT MONITOROWANY   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą – poczty mail: adres e-mail: iod@krwidoawstwa.slupsk.pl lub pod nr tel. 59 842 20 … Czytaj dalej Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny