Zakończone 2019

08/2019Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników wraz z dzierżawą urządzeń.

07/2019Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników wraz z dzierżawą urządzeń

06/2019 Świadczenie usług serwisowych oprogramowania BANK KRWI

05/2019 Wykonywanie badań dla 20 000 próbek krwi od dawców krwi w celu wykrycia markerów RNA HAV i DNA B19 metodami NAT

04/2019 Dostawa odczynników monoklonalnych oraz odczynników poliklonalnych i lektyny służące do oznaczania antygenów układów grupowych krwinek czerwonych. Odczynniki przeznaczone do badań manualnych techniką probówkową lub/i mikrokolumnową żelową, a w przypadku układu ABO- techniką szkiełkową dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

03/2019 Dostawa czekolad oraz wafli w polewie czekoladowej

02/2019 Dostawa odczynników do badań dla pacjentów z zakresu serologii grup krwi mikrometodą kolumnową oraz krwinek wzorcowych do techniki mikrokolumnowej żelowej służące do wykrywania i ustalenia swoistości przeciwciał antyerytrocytarnych mające zastosowanie w badaniach dla pacjentów i do kontroli tych badań wraz z dzierżawą wirówek.

01/2019Dostawa pojemników do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych o objętości 1300 ml oraz dostawa filtrów do usuwania leukocytów z KKCz