Aktualne

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017

 

 08/2017Dostawa artykułów papierniczych i biurowych oraz dostawa tonerów i tuszy do RCKiK im. Jana Pawła II w Słupsku

 07/2017Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników waz z dzierżawą urządzeń

06/2017 Świadczenie usług serwisowych oprogramowania BANK KRWI

05/2017Wykonywanie badań dla 20 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności markerów RNA HAV i DNA B19 metodami NAT

04/2017Wykonywanie badań dla 20 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności markerów RNA HAV i DNA B19 metodami NAT

03/2017Dostawa samoprzylepnych wskaźników do napromieniowywania krwi oraz licznika zgrzewów do jałowego łączenia drenów wraz z dzierżawą zgrzewarki

02/2017Dostawa czekolad oraz wafli w polewie czekoladowej

01/2017Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania u dawców krwi badań markerów RNA HIV RNA HCV DNA HBV metodami automatycznymi wraz z dzierżawą urządzeń z niezbędnym oprogramowaniem.