Aktualne

Plan zamówień publicznych 2019

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Ulysses
Informacja o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Ulysses
Informacja o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie z dnia 02.10.2019 o I przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Ulysses – używany

 

ZZP-172/19 na „Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2” zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2019/S 193-468170 ” w dniu 7 października 2019 r.

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8842/details

 

10/2019 Dostawa probówek do pobierania próbek krwi metodą próżniową, igły „przeziernikowe” i uchwyty do pobierania

9/2019 Dostawa testów do badania markerów wirusologicznych przenoszonych drogą krwi oraz markerów kiłowych: antygenu HBs, przeciwciał anty-HCV, anty-HIV ½ i anty-Treponema pallidum, wraz z materiałami zużywalnymi, eksploatacyjnymi, kalibracyjnymi i kontrolnymi oraz dzierżawą kompletnej aparatury, niezbędnej do wykonania w/w testów.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

https://rckik-slupsk.ezamawiajacy.pl

 

Za­wia­do­mie­nie o wyborze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty

Protokół z oceny ofert
Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.09.2019r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 03.09.2019r.
Ogłoszenie z dnia 27.08.2019r. o I przetargu na sprzedaż sterylizatora AS 446 WPA z wyposażeniem wraz z zgrzewarką ZPF 15