Praca

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku zatrudni:

 

na sta­no­wi­sko: Księgowa/y

w wymiarze: 1/1 etatu,

wymagania:

mile widziane znajomość pakietu Insert tj. Gratyfikant, Rewizor, Subiekt.

 

 

na stanowisko:Diagnosty laboratoryjnego do Działu Laboratoryjnego w pełnym wymiarze czasu pracy.
OFERUJEMY ATRAKCYJNE WARUNKI FINANSOWE !!!

na stanowisko: Lekarz ze specjalizacją transfuzjologii klinicznej

wynagrodzenie : oferujemy atrakcyjne warunki finansowe,                        

wymagania:

  1. Lekarz specjalista transfuzjologii klinicznej


 

na stanowisko: Kierownik  Działu Laboratoryjnego,

 w wymiarze:   1/1 etatu,

wynagrodzenie: oferujemy atrakcyjne warunki finansowe,                                           

wymagania:

  1. Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej/specjalista laboratoryjnej transfuzjologi medycznej

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail:  kadry@krwiodawstwo.slupsk.pl