Praca

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku zatrudni:

 

na stanowisko: Lekarz ze specjalizacją transfuzjologii klinicznej

 w wymiarze:   1/1 etatu,

wynagrodzenie brutto: 4000,00 zł. miesięcznie, plus dodatek stażowy,                        

wymagania:

  1. Lekarz specjalista transfuzjologii klinicznej
  2. co najmniej 5 lat pracy w zawodzie i co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi.


 

a stanowisko: Kierownik  Działu Laboratoryjnego,

 w wymiarze:   1/1 etatu,

wynagrodzenie brutto: 3000,00 zł. miesięcznie, plus dodatek stażowy, plus dodatek funkcyjny,                                           

wymagania:

  1. Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
  2. co najmniej 5 lat pracy w zawodzie i co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi zdobyte po otrzymaniu dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe.

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail:  kadry@krwiodawstwo.slupsk.pl