Centrum Słupsk

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 21

tel. 59 842-20-21 fax 59 842-74-49

NIP: 839-26-28-446

rejestracja dawców od poniedziałku do piątku

od godziny 7:00 do godziny 17:00