Dyrekcja

Dyrektor

mgr farm. Izabela Gadzalińska

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl