Dyrekcja

Dyrektor

mgr Kinga Sass

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

 

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych

specjalista transfuzjologi klinicznej Anna Jaźwińska-Curyłło

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl