Do pobrania

Zapotrzebowanie na czynniki krzepnięcia

Protokół zwrotu składnika krwi

Protokół warunków transportu składnika krwi z Banku Krwi do RCKiK w Słupsku

Protokół warunków przechowywania składnika składnika krwi

Protokół reklamacji składnika krwi

Zlecenie na konsultacyjne badanie immunohematologiczne

Zlecenie na badanie grupy krwi

Zlecenie na wykonanie próby zgodności.

Zamówienie na krew i jej składniki do pilnego przetoczenia

Zgłoszenie niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej lub zdarzenia

ULOTKA – OSOCZE ŚWIEŻO MROŻONE PO KARENCJI

ULOTKA – KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH W ROZTWORZE WZBOGACAJĄCYM BEZ KOŻUSZKA LEUKOCYTARNO-PŁYTKOWEGO

ULOTKA – KRIOPRECYPITAT

ULOTKA – NAPROMIENIOWANY UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH W ROZTWORZE WZBOGACAJĄCYM

ULOTKA – NAPROMIENIOWANY UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY

ULOTKA – NAPROMIENIOWANA UBOGOLEUKOCYTARNA KREW PEŁNA REKONSTYTUOWANA DO TRANSFUZJI WYMIENNEJ U NOWORODKÓW (NUKPR)

ULOTKA – PRZEMYWANY KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH (PKKCZ)

ULOTKA – REKONSTYTUOWANY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH (RKKP)

ULOTKA – ROZMROŻONY UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH (ROZMROŻONY UKKP)

ULOTKA – UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH W ROZTWORZE WZBOGACAJĄCYM (UKKCZ/RW)

ULOTKA – UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY (UKKP-AF.)

ULOTKA – NAPROMIENIOWANY UBOGOLEUKOCYTARNY ZLEWANYV KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH (ZL. NUKKP)

ULOTKA – UBOGOLEUKOCYTARNY ZLEWANY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH (ZL. UKKP)