DARZ BÓR – DASZ KREW

Od 26 lipca br. do końca sierpnia br. trwa ogólnopolska zbiórka krwi organizowana z inicjatywy Polskiego Związku Łowieckiego przy współpracy 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Aby przyłączyć się do akcji należy podać hasło: „DARZ BÓR – DASZ KREW”.