Akcja Dawcom w Darze

Serdecznie zapraszamy do udziału w sierpniowej edycji konkursu Akcji Dawcom w Darze (www.dawcomwdarze.pl). Tym razem nagrodą jest bezpłatny nocleg dla krwiodawcy (z osobą towarzyszącą), ufundowany przez Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim (www.lubon.pttk.pl), oferujące wszystkim Honorowym Dawcom Krwi przez cały rok 20% rabatu noclegowego. 🙂

Noclegi te rozlosujemy wśród wszystkich krwiodawców, którzy zgłoszą chęć wygrania ich – w komentarzu na fan page’u Akcji –

www.facebook.com/Dawcom.w.Darze – lub mailowo: dawcom.w.darze@gmail.com (do 31.08.2019).